About GB Aluminum & Glass Limited Partnership

เกี่ยวกับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีบี อลูมินั่มแอนด์กลาส (GB Aluminum & Glass Ltd., Part.) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550 เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุตกแต่งอาคารสำนักงานและบ้านพักอาศัย โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในงานสถาปัตย์ตบแต่งทั้งภายนอกและภายในเป็นเวลามากกว่า 10 ปีโดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมสมัยใหม่ ภายใต้แนวคิด “The Future of Innovation” ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน นำสมัยและตอบสนองการใช้งานอย่างอิสระรวมทั้งมุ่งพัฒนาการบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันสินค้าหลักของเราสามารถแบ่งได้ดังนี้:-

  • วัสดุแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิท ภายใต้ยี่ห้อ “Nano Plus” นำเข้าโดยตรงจากประเทศจีน
  • วัสดุปูพื้นพีวีซี ภายใต้ยี่ห้อ “Wood Plus” นำเข้าโดยตรงจากประเทศเกาหลีใต้

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำด้านวัสดุที่ใช้สร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสากลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นเลิศด้านงานบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
  2. มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยการสรรหาสินค้าที่มีคุณภาพ
  3. มุ่งเน้นและพัฒนาประสิทธิภาพของงานบริการทั้งก่อนและหลังการขาย
  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

สำนึกในหน้าที่ ภักดีต่อองค์กร มองลูกค้าคือคนสำคัญ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง

นิยามองค์กร (Slogan)

“The Future of Innovation”