GB Aluminum & Glass Limited Partnership : The Future of Innovation Nano plus : Aluminum Composite Meterial GB Aluminum & Glass Limited Partnership : The Future of Innovation Nano plus : Aluminum Composite Meterial GB Aluminum & Glass Limited Partnership

Nano Plus
วัสดุแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิทกันไฟ Nano Plus /A2 เป็นวัสดุใช้ห่อหุ้มตกแต่งอาคารใหม่ และปรับปรุงอาคารเก่า

Wood Plus
นวัตกรรมใหม่สำหรับวัสดุปูพื้น สามารถใช้ทดแทนวัสดุธรรมชาติ คำนึงถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นหลัก

What’s New?

Nano Plus เพิ่มกลุ่มสี Spectra Colors Coating
เป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของระบบสี PVDF ให้เกิดความแตกต่างของสีจากการมองต่างมุม ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ตามการสะท้อนของแสงแดดและมุมกระทบของแสง จึงทำให้งานตกแต่งอาคารสะท้อนถึงการออกแบบที่มีความสวยงาม โดดเด่น และแปลกตา...


Wood Plus เพิ่มสี และลวดลายใหม่ๆ
เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น เตรียมพบกับสินค้าใหม่ได้เร็วๆนี้...